Home >  Patient

Ik en mijn zorgverlener(s)


 Ik stel samen met mijn zorgverlener mijn behandelplan vast:
uitslagen,voorschrift(en), streefwaarden, leefregels en welke dagboeken van toepassing zijn.

Thuis vul ik mijn eigen dagboek(en) in en
kan ik het vastgestelde behandelplan met afspraken raadplegen.

Tijdens het invullen, zie ik mijn voortgang, ten opzichte van mijn eigen
streefwaarden, landelijk vastgestelde streefwaarden, of combinaties.

Mijn zorgverlener kan meekijken en alerts ontvangen (zelf in te stellen). Heeft de zorgverlener
een advies? Dan kan dat gegeven worden via het eConsult.

Bij het volgende consult, wordt het behandelplan bijgesteld. Meerdere zorgverleners kunnen
meekijken eigen behandelplannen toevoegen (een farmaceutisch-, een fysio-behandelplan etc.)

Zo kom ik steeds een stapje dichter bij mijn doelen.


5/07/2011